Kontakt

Dobrovoľnícke centrum Košíc - organizačná jednotka INŠTITÚTU PRE OTÁZKY SAMOSPRÁVY o.z.
IČO: 45 792 852 0001
Jenisejská 4, 040 12 Košice - Nad Jazerom

T: + 421 911 041 851
M: info@dobrekosice.sk
W: www.dobrekosice.sk
FB: www.facebook.com/dobrovolnici.Kosice

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.,
Názov transparentného účtu organizačnej zložky: DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM KOŠÍC, Číslo účtu: SK71 8330 0000 0028 0120 0511
Názov transparentného účtu materskej organizácie: INŠTITÚT PRE OTÁZKY SAMOSPRÁVY, ČÍSLO ÚČTU: SK64 8330 0000 0022 0112 0710
IČO: 45 792 852
DIČ: 21 204 046 827

Predsedníctvo IOS o.z.
Riaditeľ:  Mgr. Martin Ištvan, +421 911 041 851, + 421 918 373 480
Zástupca riaditeľa: Ing. Ľubica Slatina, +421 902 893 299
Zástupca riaditeľa: Mgr. Marián Horenský, +421 911 533 400