Miestne dobrovoľnícké centrá

Jedným z našich hlavných cieľov je vytvoriť organizačnú štruktúru dobrovoľníctva v meste Košice. Pre tento účel vytvárame miestne dobrovoľnícke centrá, ktoré riadia naši miestni koordinátori s cieľom spolupracovať s miestnymi samosprávami a podporovať mieste organizácie a dobrovoľníkov. Ich úlohou je vytvárať optimálne podmienky pre dobrovoľnícku činnosť v jednotlivých mestských častiach. Takže ak máš nápad ako skrášliť okolie svojho bydliska alebo pomôcť napríklad seniorom, tak nás neváhaj kontaktovať. Naši koordinátori radi pomôžu s organizáciou, materiálnym zabezpečením či pomocou v rámci povoľovacích a správnych konaní.

Kontakty na našich koordinátorov nájdete tu - Náš tím