Ďakujeme všetkým partnerom našich projektov zo súkromného a neziskového sektora a tiež samosprávam, bez ktorých by sme nedokázali tvoriť naše 

#DOBRÉKOŠICE

Ďakujeme všetkým naším jednorázovým, ale aj pravidelným darcom z radov fyzických a právnických osôb, ktorí nás podporujú prostredníctvom nášho transparentného účtu: 

Číslo účtu: SK71 8330 0000 0028 0120 0511
Názov účtu: Dobrovoľnícke centrum Košíc

Darované peniaze používame na nákup materiálu, ochranných pomôcok a náradia, nie na naše réžijné náklady. Všetci naši koordinátorí vykonávajú činnosť v prospech DCK nezištne a vo svojom voľnom čase.