Danka T o m á š k o v á

Danka, povolaním právnička, je aktívnou členkou miestneho dobrovoľníckeho centra KVP Reprezent. Kde potrebuje príroda a vtáctvo pomôcť, naša Danka nesmie chýbať. Je autorkou projektu, ktorého cieľom je ochrana vtáctva. 

Eja M a l e c k á

Akčná pani riaditeľka materskej školy na sídlisku KVP a iniciátorka prvej dobrovoľníckej revitalizácie materskej školy v našom meste. Je kooridnátorkou miestneho dobrovoľníckeho centra v Starom meste. .

Majo H o r e n s k ý

Spoluzakladateľ Dobrovoľníckeho centra Košíc a v súčasnosti koordinátor miestneho dobrovoľníckeho centra KVP Reprezent. Akademik, poslanec sídliska KVP a tiež mestský poslanec v Košiciach. Je projektovým manažérom workshopov - Participatívny rozpočet pre Košice.

Števo R e p č í n

Števko je náš IT špecialista a jeden z garantov minuloročného projektu Košickej dobrovoľníckej jari, ktorý podporil jeho zametnávateľ T-Systems. Keď môže pomôže. Vždy ochotný a plný energie.

Ľubica S l a t i n a

Aktívna šéfka košického Centra pomoci Ligy proti rakovine, akčná bežkyňa a vysmiata nositeľka pozítivnej energie. V súčasnosti koordinátorka miestneho dobrovoľníckeho centra JZR Reprezent.

Rado B a č a

Kde je Rado, tam sa maká. Vášnivý wastebuster a miestny koordinátor na sídlisku Terasa. Takže, ak máš nejaký nápad a si z Terasy, neváhaj ho kontaktovať.

Peťa F r i č o v á

Ďalší ITčkár v našich radoch a tiež miestna koordinátorka pre Myslavu a okolie. Aktívna najmä v oblasti pomoci zvieratám.

Martin I š t v a n

Povolaním právnik, manažér a zakladateľ Dobrovoľníckeho centra Košíc, ktoré v súčasnosti spolu s partiou nadšencov riadi, ale hlavne človek, ktorý chce cez neziskové startupy meniť veci k lepšiemu. Je tiež zakladateľom košickej hokejovej ligy - www.cassoviahockeyleague.com

Šimon B e d n á r
Šimi nesmie chýbať na žiadnej dobrovoľníckej akcii v našom meste. Jeho aktivita bola ocenená aj nomináciou na dobrovoľníka roka 2017. Ako sám tvrdí, v dobrovoľníctve našiel nový zmysel života.