KÓDEX
KOŠICKÉHO DOBROVOĽNÍKA

My zakladatelia a členovia Dobrovoľníckeho centra Košíc,

 týmto dávame verejný prísľub, že budeme dodržiavať, pri realizácií našich dobrovoľníckych projektov, nasledovné zásady: 


Transparentnosť a adresnosť

Všetky naše projekty sú financované prostredníctvom transparentných účtov. Vďaka tomu si viete pozieť načo používame peniaze darcov a overiť, či váš dar bol použitý podľa vašich požiadaviek.


Otvorenosť

Sme otvorenou organizáciou pre každého, kto má chuť meniť veci k lepšiemu. Takže, ak ti nie je jedno ako vyzerá tvoje okolie, tak nás neváhaj kontaktovať.


Financovanie réžie

Prevádzka organizácie nie je financovaná z verejných a ani súkromných zdrojov, pretože prevádzkové náklady na réžiu našej organizácie sú 0% z celkových príjmov, pretože všetci túto činnosť vykonávame nezištne, dobromyseľne, dobrovoľne a vo svojom voľnom čase.


Apolitickosť

Naša činnosť nie je financovaná žiadnou politickou stranou. Tento fakt garantujeme, tým, že naše náklady na činnosť sú nulové a teda je absolútne vylúčené, že si nás niekto "kúpi" alebo akokoľvek zaviaže. V našej organizácií je vitaný každý bez ohľadu na politické presvedčenie. Dary politických subjektov a jednotlivcov sú vítané prostredníctvom transparentného účtu a budú použité na nákup materiálu, pracovného náradia a ochraných pomôcok.


Lokálpatriotizmus

Podporujeme a budujeme lokálpatriotizmus. Napríklad aj tým, že vytvárame miestne komunity alebo že v rámci možností využívame prednostne služby a nakupujeme materiál, náradie a ochranné pomôcky u lokálnych podnikateľov.


Zdieľaná ekonomika

Podporujeme zdieľanú ekonomiku a to napríklad tak, že všetok náš majetok, ktorý sme nadobudli vďaka grantom, ako napr. promostan, prívesný vozík (mobilná pracovná dielňa), pracovné náradie radi požičiame každému, kto má chuť meniť svoje okolie k lepšiemu.