Príbeh našej neformálnej komunity sa začal písať už na prelome rokov 2013/2014,
kedy sme ako partia nadšencov zorganizovali viacero dobrovoľníckych aktivít v mieste nášho bydliska a to košickom na sídlisku KVP. Postupne vzniklo z občianskej iniciatívy miestne dobrovoľnícke centrum KVP Reprezent. Po prvej revitalizácií materskej školy na KVP sme zorganizovali ďalšie podujatia vo verejnom priestore. Naše presvedčenie o zlepšovaní nášho okolia a dopyt zo strany občanov o dobrovoľnícke aktivity vyústil v roku 2016 do vzniku prvého Dobrovoľníckeho centra Košíc s pôsobnosťou na území nášho mesta.
Každý z našej komunity sa venuje rozvoju dobrovoľníctva a organizovaniu podujatí vo svojom voľnom čase popri svojich pracovných povinnostiach a rodine.
Spoločne s viac ako 3200 dobrovoľníkmi sa podarilo zorganizovať za toto obdobie viac ako 150 aktivít v našom meste. Medzi naše najväčšie projekty patria Revitalizácie materských škôl, Košická dobrovoľnícka jar,  Košické dobrovoľnícke leto, Košická dobrovoľnícka jeseň, Sadíme Strom života či Tvoríme dažďové záhrady.


Zoznámte sa s našim tímom pre #dobrekosice


Maťo I š t v a n

Povolaním právnik a spoločne s Mariánom Horenským spoluzakladateľ Inštitútu pre otázky samosprávy o.z. a v súčasnosti riaditeľ Dobrovoľníckeho centra Košíc, ktoré v súčasnosti spolu s partiou nadšencov riadi, ale hlavne človek, ktorý chce cez neziskové startupy meniť veci k lepšiemu. Je tiež zakladateľom košickej hokejovej ligy - www.cassoviahockeyleague.com.  V súčasnosti zamestnaný ako manažér v lekárenskej sieti Dr. Max.


Majo  H o r e n s k ý

Spoluzakladateľ a zástupca riaditeľa Dobrovoľníckeho centra Košíc. V súčasnosti koordinátor miestneho dobrovoľníckeho centra KVP Reprezent. Akademik, poslanec sídliska KVP a tiež mestský poslanec v Košiciach. V súčasnosti pracuje na Úrade Košického samosprávneho kraja, kde sa venuje oblasti rozvoja športu. Je tiež projektovým manažérom workshopov - Participatívny rozpočet pre Košice a autorom koncepcií rozvoja dobrovoľníctva v meste Košice


Eja  M a l e c k á

Akčná pani riaditeľka materskej školy na sídlisku KVP a iniciátorka prvej dobrovoľníckej revitalizácie materskej školy v našom meste. Je aj našou kooridnátorkou miestneho dobrovoľníckeho centra v Starom meste.


Ľubica  S l a t i n a

Aktívna šéfka košického Centra pomoci Ligy proti rakovine, akčná bežkyňa a vysmiata nositeľka pozitívnej energie. V súčasnosti koordinátorka miestneho dobrovoľníckeho centra JZR Reprezent.


Peter  D ž u b e r a

S ´Džubym ako dlhoročným wastebusterom sme nadviazali spoluprácu v roku 2017, keď pracoval ako koordinátor dobrovoľníkov pre mesto Košice. Dnes je našim hlavným koordinátorom súkromného projektu Sadíme Strom života, ktorého cieľom je vysadiť strom za každého občana nášho mesta. V súčasnosti pracuje pre Úrad MČ Starého mesta, kde má na starosti oblasť životného prostredia a dobrovoľníctva.


Števo  R e p č í n

Števko je náš IT špecialista a jeden z garantov projektu Košickej dobrovoľníckej jari, ktorý podporil jeho zametnávateľ T-Systems. Keď môže pomôže. Vždy ochotný a plný energie.


Peťa  F r i č o v á

Ďalší ITčkár v našich radoch a tiež miestna koordinátorka pre Myslavu a okolie. Aktívna najmä v oblasti pomoci zvieratám.


Šimon  B e d n á r
Šimi nesmie chýbať na žiadnej dobrovoľníckej akcii v našom meste. Jeho aktivita bola ocenená aj nomináciou na dobrovoľníka roka 2017. Ako sám tvrdí, v dobrovoľníctve našiel nový zmysel života.


Rado  B a č a

Kde je Rado, tam sa maká. Vášnivý wastebuster a miestny koordinátor na sídlisku Terasa. Takže, ak máš nejaký nápad a si z Terasy, neváhaj ho kontaktovať.


Martin M a r k o 

Košický šéf Graffiti školy s ktorým sme úspešne zmaľovali už nie je jeden šedý múr a steny košických výmenníkov ako napríklad na sídlisku Nad jazerom či na Furči. Poctu sme vzdali umeleckým dielom aj športovým osobnostiam.


Martin P a v l o v 

S Maťom spolupracujeme už od vzniku našich prvých aktivít na sídlisku KVP, kde nám pomáhal zmaľovať šedé múry v nejednej materskej škole. určite ste postrehli aj jeho street-artový počin, kedy dotvoril názvy ulíc na sídlisku. Spoločne sme zrealizovali aj výstavbu dažďovej záhrady pri košickej geriatrii.


Danka  T o m á š k o v á 

Danka je povolaním právnička, je členkou miestneho dobrovoľníckeho centra KVP Reprezent. Kde potrebuje príroda a vtáctvo pomôcť, naša Danka nesmie chýbať. Je autorkou projektu, ktorého cieľom je ochrana vtáctva.